Köpa Viagra Göteborg            TeamCAD webShop    follow url +381 (0)11 3015043 / 3131864        

Pozitivan efekat 4D BIM simulacije na tok projekta

marketsworld

follow link 3D BIM model predstavlja skup geometrijskih, numeričkih i tekstualnih podataka koji povezani čine koherentnu celinu i predstavljaju kompjuterski model objekta. Omogućava kvalitetniju koordinaciju između članova tima, različitih struka i obezbeđuje efikasniji proces projektovanja.

enter site Iako 3D model predstavlja željeni rezultat nakon izvođenja, on sam po sebi nije optimalan za praćenje procesa izgradnje objekta. U ovu svrhu se koriste dinamički planovi sačinjeni od gantograma, mrežnih planova i sl. Postoje razna softverska rešenja napravljena za ovu svrhu. Mada je u upotrebi od početka XX veka, izrada, praćenje i izmene u gantogramima i tabelama ove vrste, na sve kompleksnijim projektima zahtevaju znatne resurse. 

source 4D simulacija predstavlja uvezivanje 3D BIM modela sa podacima iz dinamičkog plana. Ova veza omogućava generisanje simulacije u obliku video sminka koji prikazuje proces izgradnje u skladu sa dinamičkim planom i 3D modelom. 

http://fisflug.is/?yrus=imparare-a-investire-nelle-opzioni-digitali&1cd=df Vizuelna kontrola unesenih podataka pruža prednosti kao što su:

  • Detekcija kolizija
  • Skraćeno vreme izrade projekta
  • Kontrola kvaliteta
  • Praćenje procesa izgradnje

opcje binarne darmowe konto U indirektne prednosti spada olakšana komunikacija svih učesnika, od investitora do izvođača. Simulacija pruža uvid u predviđeni proces izgradnje koji investitor može lakše da prati.

Mogućnost kontrole modela pre početka izgradnje je koristan alat kojim se umanjuje rizik koji potiče od nepoznatih faktora sa aspekta novca, vremena i sigurnosti.

Više o ovome možete pogledati na ovom sajtu.