free binary options demo account no deposit            TeamCAD webShop    https://cctrading.biz/hardware-wallets-bitcoin/ Hardware Wallets for Bitcoin +381 (0)11 3015043 / 3131864        

Autodesk 3ds Max 2018 - Novine

 

Stigao je novi 3ds Max 2018, efikasniji u modelovanju, animaciji i renderingu. Ovo su neke od novih ili poboljšanih mogućnosti:

  • Paket elemenata (“Smart Asset Packaging”) omogućava korisnicima da kreiraju, dele i ažuriraju portabilne elemente koji su fleksibilni, povezani i koji reaguju na promene. 
  • Prilagodljivi radni prostori omogućavaju modernije i personalizovanije korisničko iskustvo.
  • “Blended Box Map” (iz 3ds Max 2017.1 Update-a) omogućava korisnicima da, za razliku od tradicionalnog mapiranja preko kocki, prelaz između ivica materijala bude manji. 
  • Opcija “Motion Paths” omogućava korisnicima da vizuelizuju svoju animaciju kao Bezier putanju, što omogućava novi pristup modifikovanja animacije. 
  • Pomoću cloud servisa “Max to LMV” korisnici mogu jednostavnije sagledavati i razmenjivati sadržaj nastao u programu 3ds Max pomoću servisa Forge Viewer u svojim internet pretraživačima. 

Za više informacija posetite sledeću adresu.