Kako je izgledao AutoCAD 1986. godine

http://winevault.ca/?perex=fare-trading-petrolio fare trading petrolio Davne 1986. godine publikovana je verzija AutoCAD-a 2.18 - prva verzija koja je posedovala AutoLISP i čak 90 komandi. Ovaj osvrt u prošlost zabeležio je Shaan Hurley u svom CAD blogu „Between the lines“ koji možete pratiti putem sledećeg linka. Kako je izgledao AutoCAD 2.18 možete pogledati na sledećem linku.

http://azortin.pl/?rtysa=opcje-binarne-program&b76=63 I1

source site  

source site