• Početak:
  • Vesti
  • Kako možete poboljšati ponašanje modela u Revitu 2017, a da ne znate da programirate?

Kako možete poboljšati ponašanje modela u Revitu 2017, a da ne znate da programirate?

enter Dynamo je odgovor, okruženje za grafičko programiranje u kompjuterskom dizajnu koji dolazi integrisan sa Revitom 2017. Dynamo omogućava dizajnerima okruženje za vizuelno programiranje, gde vizuelno kreiraju logiku pravljenja geometrije i ponašanja elemenata i podataka u Revitu. Kratak film na ovu temu može se pogledati na sledećoj adresi.

source url  

source link