http://www.tkcsinnovations.com/bom/75            TeamCAD webShop    hardware wallet bitcoin +381 (0)11 3015043 / 3131864        

  • Početak:
  • Vesti
  • Monitoring koralnih grebena sa Reality Computing programom

Monitoring koralnih grebena sa Reality Computing programom

https://digitrading.biz/it/opzioni-binarie/ opzioni binarie a 30 secondi The Hydrous, neprofitna organizacija koja se bavi istraživanjem koralnih grebena, koristi Autodeskov fotogrametrijski program za Reality Computing za snimanje okeanskog tla i pretvaranje istog u 3D modele. To znatno ubrzava i olakšava proces istraživanja koralnih grebena, čiji se rast i promene mogu znatno lakše pratiti. Korisna adresa.