go here            TeamCAD webShop    http://rainierinspections.com/wp-cron.php?doing_wp_cron=1512896555.9237060546875000000000 +381 (0)11 3015043 / 3131864        

here

Šta je BIM nivo 2?

follow Kako tradicionalni način projektovanja polako biva zamenjen BIM-om, zahtevi investitora postaju sve složeniji. U pojedinim državama donesen je zakon da firme moraju posedovati BIM nivo 2 standard kako bi projektovale određene objekte.

http://civilparties.org/?p=867

source Na sledećoj adresi pogledajte šta sve obuhvata BIM nivo 2.

http://nlst-usa.com/?trere=trading-binario-cos-è