Autodesk Tinkerplay

http://doyleandmallinson.com/dai/9956 Autodesk Tinkerplay je besplatna aplikacija za računare i mobilne uređaje koja omogućava dizajniranje i podešavanje raznih likova (igračaka) koji se kasnije mogu odštampati na 3D štampaču. Ova aplikacija je zabavna i jednostavna za korišćenje. Moguće je izabrati širok spektar delova koji se na jednostavan način spajaju u jednu celinu, nakon čega im se dodaje boja i tekstura. Korisna adresa.

http://lincolnindustries.com.au/daf/6026

binary options trading signals trial