SigmaMRP

go to link SigmaMRP je platforma koju je razvila kompanija SigmaTEK, a koja služi specifičnim potrebama u proizvodnji kao što su: upravljanje transakcijama, komunikacija sa dobavljačima i klijentima, popis robe i sirovina...Neki od modula platforme SigmaMRP su:    

buy cytotec
  • Upravljanje zalihama materijala (STOCK MANAGEMENT) 
  • Nalozi za kupovinu materijala (PURCHASE ORDERS) 
  • Planiranje proizvodnje (PRODUCTION PLANNING) 
  • Sklopovi (ASSEMBLIES) 
  • Prikupljanje podataka u proizvodnji (SHOP FLOOR DATA CAPTURE) 
  • SigmaLift 
  • SigmaPack

http://hautplantade.com/?pemeb=trading-platform&fc9=d0

http://envirobil.no/miloksa/233

http://salpasafarit.fi/?kalimo=spk-lisansl%C4%B1-forex-firmalar%C4%B1-l2istesi&b92=14  Preuzmite brošuru - SigmaMRP

follow