TeamCAD webShop    fnb forex number +381 (0)11 3015043 / 3131864        

VRscans

go to link

eoption day trading VRscans usluge

VRscans usluge pružaju ultra fotorealističnu sliku formiranu od skeniranih fizičkih materijala kao što su tkanine, koža, plastika, metal, drvo ili kamen. Fajl format koji se dobija kao rezultat ove usluge može se otvoriti pomoću dodatka “VRScans plugin”.

forex no deposit promotion 2017  

follow url VRscans plugin

VRscans plugin je alat koji uvozi i obrađuje skenirani materijal u program V-Ray na bazi dostupnog softvera.

best forex strategy review  

http://www.digitalexperiences.com.au/dai/1033 VRscans biblioteka

VRScans biblioteka sadrži više od 400 prethodno skeniranih i spremnih materijala koji se mogu jednostavno primeniti u projektu vizuelizacije. Pristup ovoj biblioteci je besplatan svim VRScans korisnicima.

options trading probability calculator  

see GLAVNE OSOBINE

follow url Ultra fotorealističnost

Dok drugi programi proizvode skenirane slike bazirano na manje od 100 slika, svaki VRscans je formiran na osnovu 5600 različitih slika, što rezultuje neprikosnovenim fotorealističnim kvalitetom.

precision forex scalping system download  

http://hay2timbuktu.org.uk/dap/8852 Preciznost na bazi fizike

Materijali se prezentuju kao što jesu. Rezultati slika su bazirani na realnim podacima, a ne na pretpostavkama. Materijali prevazilaze BRDF prikaz sa jedne pozicije i mogu verno simulirati izgled teksture velikog broja realnih površina koristeći bidirekcionu funkciju aproksimacije teksture (BTF).

instaforex ng Jednostavnost upotrebe

Jednostavan sistem “drag and drop” materijala preko 3D modela podešava svetlost i render.

Veoma dobra replikacija uzorka materijala

Skenirani materijali su formirani tako da se uzorak može replicirati po zadatoj površini bez vidnih spojeva.

Prilagođavanje

U trenutnoj verziji VRscans dodatka moguće je prilagoditi pojedina svojstva materijala . Buduće verzije ovog softvera omogući će dodatna prilagođavanja materijala.

Ušteda vremena

Prosečno vreme za pravljenje materijala je 8 čovek sati dok je prosečno vreme formiranja VRscans materijala samo 10 minuta.

V-Ray kompatibilnost

VRscans je integrisan sa programom V-Ray, vodećim alatom za 3D renderovanje za proizvodnju, dizajn i arhitektonsku vizuelizaciju.

 

TeamCAD d.o.o. je zvanični distributer kompanije Chaos Group za područje Srbije za programe: V-Ray for Maya, V-Ray for 3ds Max, V-Ray for Revit, Phoenix FD Workstation for 3ds Max, VRScan...

U našoj ponudi su komercijalne trajne licence, najam licenci na 1 i 12 meseci kao i akademske licence.