CAD/BIM konsalting, trening i softverska rešenja          TeamCAD webShop +381 (0)11 301 50 43                      

Chaos Group

Chaos Group je vodeći proizvođač rešenja za kompjutersku grafiku u svetu. Već dugi niz godina proizvodi tehnologiju koja pomaže umetnicima da stvaraju fotorealistične slike i animacije u arhitekturi, na televiziji i filmovima. Popularna  Chaos Group platforma za renderovanje V-Ray koristi se za vizuelne efekte u vrhunskim dizajn studijima, projektnim biroima, marketinškim agencijama i kompanijama širom sveta.

 

TeamCAD d.o.o. je zvanični distributer kompanije Chaos Group za područje Srbije za programe: V-Ray for Maya, V-Ray for 3ds Max, V-Ray for Revit, Phoenix FD Workstation for 3ds Max, VRScan...

U našoj ponudi su komercijalne trajne licence, najam licenci na 1 i 12 meseci, kao i akademske licence.