TeamCAD webShop   +381 (0)11 3015043 / 3131864        

 

Autodesk Revit (Architecture/Structure/MEP)

Kao ključni deo Autodesk AEC kolekcije, Autodesk Revit predstavlja softver koji objedinjuje sve struke visokogradnje u procesu zvanom Building Information Modeling (BIM).

Oblast primene: Arhitektura, konstrukcije, instalacije u visokogradnji

Od verzije 2017 program Autodesk Revit u sebi sadrži sledeće modeule: Revit Architecture, Revit Structure i Revit MEP.

    

Modul za arhitekturu u okviru programa Autodesk Revit (Architecture) omogućava istraživanje inovativnih projektnih koncepata i oblika formi u početnim fazama izrade projekata, te praćenje razvoja ideje kroz izradu tehničke dokumentacije. Karakteristike modula za projektovanje arhitekture:

 • Kompletan projekat, jedno okruženje – Izrada projekta od koncepta do tehničke dokumentacije moguća u samo jednom okruženju
 • Funkcionalne forme – Funkcija Building Maker u programu Autodesk Revit Architecture obezbeđuje transformaciju oblika idejnih rešenja u potpuno funkcionalne projekte objekata
 • Dvosmerna asocijativnost – Izmena bilo gde u projektu je izmena svuda u projektu
 • Specifikacije/Tabele – Tabele i specifikacije su vezane sa modelom
 • Izrada detalja  – Opsežna biblioteka detalja i alata za izradu detalja
 • Parametarske komponente – Parametarske komponente se koriste za izradu skopova elemenata, opreme ali i za izradu osnovnih delova objekata, zidova ili stubova, bez kodiranja ili programiranja
 • Utrošak materijala – Opcijom Material Takeoff izvodi se precizan obračun utroška materijala
 • Provera sukoba elemenata – Funkcija koja mogućava sagledavanje potencijalnih sukoba elemenata objekata
 • Vizuelizacija projekta – Kreiranje i izrada fotorealističnih projektnih ideja i okruženja
 • Rad projektnih timova – Okruženje u kojem može više ljudi raditi istovremeno na jednom fajlu

Modul za konstrukciju u okviru programa Autodesk Revit (Structure) omogućava projektovanje nosećih konstrukcija kroz intuitivno okruženje u okviru projektnog tima. Uz prednosti koje pruža BIM tehnologija, Autodesk Revit Structure pomaže u izradi i usklađivanju dokumentacije, smanjenu broja grešaka i unapređenju saradnje sa ostalim članovima projektnog tima. Karakteristike modula za projektovanje konstrukcije:

 • Istovremena izrada fizičkog i analitičkog modela u jedinstvenoj aplikaciji
 • Izrada tabela, mogućnost analize, ocene troškova, količina i svih raspoloživih podataka direktno iz modela
 • Izrada detalja čeličnih i armiranobetonskih konstrukcija, planova oplate i armature
 • Zajednička izrada projekta uz potpunu koordinaciju svih saradnika u timu
 • Ušteda vremena uz veću preciznost i efikasnost izrade dokumentaciji

Modul za instalacije u okviru programa Autodesk Revit (MEP) nudi mogućnost integrisanog istovremenog projektovanja, analiza i kreiranje tehničke dokumentacije. Koordinisan i konzistentan protok informacija između različitih struka omogućava visoku preciznost i koordinisanost 3D Revit modela. Karakteristike modula za projektovanje instalacija u visokogradnji:

 • Projektovanje ViK sistema
 • Dimenzionisanje kanala i cevovoda sa proračunom pritiska
 • Projektovanje kanala i sistema cevovoda
 • Osvetljenje i naponsko ožičavanje
 • Proračun osvetljenja
 • Projektovanje sistema protivpožane zaštite
 • Analize interferencije
 • Poboljšana komunikacija između struka
 • Podrška projektovanju sa ciljem smanjenja zagađenja životnog okruženja