Media & Entertainment collection

go Autodesk Media and Entertainment Collection je sveobuhvatno softversko rešenje, koje kombinuje alate za modelovanje, animaciju, vizuelne efekte i vizuelizaciju. Softveri Media and Entertainment kolekcije omogućavaju izradu modela, strukture karaktera, teksture, osvetljenja, simulacije, animacije, i partikala. Izlazni rezultati softvera ove kolekcije najčešće se koriste za izradu filmova, izradu reklama, kao i izradu video igara. Ova kolekcija predstavlja kompletno softversko rešenje koje omogućava nadmetanje u oblasti digitalnih medija i zabave.

http://bundanoonhotel.com.au/?COLLCC=1036313495 Kolekcija sadrži sledeće Autodesk programe:

  • Maya
  • 3ds max
  • MotionBuilder
  • Mudbox
  • Sketchbook for Enterprise 
  • Character Generator
  • Rendering in A360
  • ReCap Pro
  • Cloud storage (25 GB)

enter  Preuzmite PDF fajl - Autodesk Media & Entertainment Collection - Brošura

go  Preuzmite PDF fajl - Autodesk Media & Entertainment Collection

follow  

binarie maniarecensioni su ezt trader