Autodesk Nastran In-CAD

source  

الخيارات الثنائية نظام التجارة الحرة Program Autodesk Nastran In-CAD služi za analizu proizvoda metodom konačnih elemenata (FEA) i u potpunosti je integrisan u CAD program. Baziran je na jezgru programa Autodesk Nastran i nudi simulaciju koja se odnosi na više analiza kao što su linearna i nelinearna opterećenja, dinamiku i prenos toplote.

forex hesabı açma Da bi zadovoljili zahteve sve konkurentnijeg globalnog tržišta, kompanije su suočene sa intenzivnim pritiskom da konstantno inoviraju, smanjuju razvojne cikluse i vreme izlaska proizvoda na tržište, izbegavaju neuspehe na terenu da bi ostale profitabilne. Postoje prednosti koje program za FEA analizu integrisan u CAD program može doneti u proces razvoja proizvoda.

go Podaci o materijalu su od vitalnog značaja za tačnost simulacije u okviru projektovanja. Simulacija materijala poput metala, kompozita, gume i plastike pomaže korisnicima da saznaju više o tome kako će se proizvod ponašati prilikom opterećenja. Autodesk Nastran In-CAD podržava širok spektar linearnih i nelinearnih materijala koji omogućavaju bolje razumevanje realnog ponašanja proizvoda.

binary options candlestick charts Moguće je uraditi osnovnu analizu za istraživanje održivog dizajna i verifikaciju koncepta, a potom preći na naprednu analizu ukoliko su potrebni efikasniji analitički alati. Autodesk Nastran In-CAD poseduje širok spektar mogućnosti analize od osnovnih do naprednih linearnih i nelinearnih opterećenja i dinamičkih analiza.

http://nutriscience.es/?wordfence_syncAttackData=1516096188.23