Autodesk Nastran In-CAD

http://gatehousegallery.co.uk/?myka=strategie-opzioni-binarie-20-minuti&34d=62  

Program Autodesk Nastran In-CAD služi za analizu proizvoda metodom konačnih elemenata (FEA) i u potpunosti je integrisan u CAD program. Baziran je na jezgru programa Autodesk Nastran i nudi simulaciju koja se odnosi na više analiza kao što su linearna i nelinearna opterećenja, dinamiku i prenos toplote.

http://fade.graphics/feed/ Da bi zadovoljili zahteve sve konkurentnijeg globalnog tržišta, kompanije su suočene sa intenzivnim pritiskom da konstantno inoviraju, smanjuju razvojne cikluse i vreme izlaska proizvoda na tržište, izbegavaju neuspehe na terenu da bi ostale profitabilne. Postoje prednosti koje program za FEA analizu integrisan u CAD program može doneti u proces razvoja proizvoda.

http://dogfriendlyrental.com/images/al277.php?z3=eDJNRWgzLnBocA== Podaci o materijalu su od vitalnog značaja za tačnost simulacije u okviru projektovanja. Simulacija materijala poput metala, kompozita, gume i plastike pomaže korisnicima da saznaju više o tome kako će se proizvod ponašati prilikom opterećenja. Autodesk Nastran In-CAD podržava širok spektar linearnih i nelinearnih materijala koji omogućavaju bolje razumevanje realnog ponašanja proizvoda.

http://www.amazoncharitabletrust.org/?kister=trading-online-demo-gratis&4d7=82 Moguće je uraditi osnovnu analizu za istraživanje održivog dizajna i verifikaciju koncepta, a potom preći na naprednu analizu ukoliko su potrebni efikasniji analitički alati. Autodesk Nastran In-CAD poseduje širok spektar mogućnosti analize od osnovnih do naprednih linearnih i nelinearnih opterećenja i dinamičkih analiza.

http://stamparija-rankovic.com/?prilko=purchase-Priligy-%28sildenafil-citrate%29-in-Burbank-California&b09=de